Idretten er som et moralsk laboratorium
Idretten er som et moralsk laboratorium
VERDIER: Gunnar Breivik satte et interessant fokus på verdier i sitt foredrag.

Publisert 06. februar 2017 av Tor Kristiansen

Foreldre sender sine barn og unge til idretten for at de skal oppleve fellesskap i et sunt miljø. Dessuten ønsker de at barna skal få med seg noen moralske holdninger.

– Idretten er nesten som et moralsk laboratorium. Noen av de viktigste holdninger knyttet til rettferdighet og tilgivelse lærer barn og unge på fotballbanen. Idretten er en viktig arena for moralsk trening og dannelse, sa professor Gunnar Breivik, tidligere rektor ved Norges Idrettshøgskole, da han innledet til samtale i Bjørgvin Kirkeakademi på Litteraturhuset i Bergen 1. februar.

Han har i sin forskning vært mye opptatt av verdier og etiske dilemmaer innen både breddeidrett og toppidrett. I Bergen drøftet han etiske utfordringer knyttet til profesjonalisering og kommersialisering i et foredrag med temaet «Idrettsheltene – moralske forbilder?»

Oppdragelse

Idretten er Norges største dugnadsbevegelse basert på frivillighet. Nettopp her skjer utrolig mye god oppdragelse gjennom idretten. Mange får sin første ledertrening i idrettslagene. I økende grad er idretten blitt en folkehelseaktør. Dessuten er den blitt en underholdningsaktør. Det viser sendeskjemaene til de store TV-kanalene.

Breivik presenterte mange viktige tall. Her er noen: 57,4 prosent av landets innbyggere har konkurrert aktivt. 45,3 prosent støtter idrettslagene økonomisk. 39 prosent mer medlem i et idrettslag. 16 prosent konkurrerer aktive og 26 prosent er med på frivillig arbeid i regi av idrettslagene.

– Vi ser at relativt få konkurrerer aktivt. Et gigantisk frafall gjennom årene er et problem for idretten. Her er større fokus på prestasjon enn på gleden og verdien ved å delta, sa Gunnar Breivik.

Endringer

Bedriftsidretten står stille på 6 prosent av befolkningen. Men vi ser at flere enn før trenger på egenhånd. Fra 1989 til 2011 ser vi en økning fra 49 til 82 prosent. Bruk av private treningssenter har økt fra 8,5 til 35 prosent av de spurte i samme periode. Her er med andre ord en økende trening utenfor idrettsbevegelsen.

– Vi tror i samfunnet at alt i dag går fremover og utvikler seg mot noe som er bedre. Men er det egentlig slik? spurte Gunnar Breivik.

På begynnelsen av 1900-tallet var karakterutvikling og moralsk dannelse viktig. Ser vi bakover til antikkens historie, legger vi merke til at filosofer og idrettsmenn møttes der grekerne trente. Sokrates snakket om en sunn sjel i et sunt legeme.

Lære å tape

– I England ble det på 1800-tallet pekt på at det var viktigere å lære å tape i lagspill enn å seire. Den enkelte skulle lære «fair play», generøsitet, besluttsomhet og vilje til utholdenhet. Midt i kameratskapet ble det viktig å tåle smerte og nederlag, sa Breivik.

Noe av tanken med idretten var også at den skulle løfte befolkningen rent fysisk og bidra til å utvikle samarbeid og fredsarbeid. Forholdene må være rettferdige. Deltakerne gjør sitt beste for å vinne. Men tenker den enkelte bare på seg selv, er vi på ville veie.

En undersøkelse om verdier i idretten fra 1993, viser at 38 prosent av toppidrettsutøverne syntes det var ok med svarte penger. 29 prosent kunne akseptere juksemål i fotball. Men ingen var åpen for doping.

Etterleves verdiene?

Blir verdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet etterlevd? Noen sier man bør akseptere lavere etisk standard. Gunnar Breivik mente det måtte være høyere etisk standard i eliteidretten. Media elsker konflikter, etiske grenser og dårlig oppførsel, men idretten bør ikke la seg styre av mediene.

Martin Johnsrud Sundby brukte ti ganger mer enn lovlig av astmamedisinen Ventoline. Therese Johaug var ikke klar over dopingadvarselen på kremen hun brukte på leppene. Hvorfor klarer ikke nordmenn å sy riktige hoppdresser?

Gunnar Breivik mener idretten må holde seg unna gråsonene. Norsk skiidrett har større smørebuss enn andre. Er det smørerne eller løperne som skal premieres? Når individualisme, egoisme og selvsentrering får mer fokus, er det uheldig for idretten og oss alle, konkluderte han.