Vil ha flere i kirken
Vil ha flere i kirken
SER FEMOVER: Målet er å fylle kirkene.

Publisert 13. februar 2017 av Tor Kristiansen

Kirkens hus i Bergen sentrum, økt oppslutning om gudstjenestene og helst gudstjeneste i sentrum hver dag. Det er tanker fra menighetene når kirkens verdier og mål drøftes i Bergen kirkelige fellesråd onsdag denne uken.

Bergen domkirke menighetsråd ber om tiltak for å øke oppslutningen om gudstjenesten. Dessuten foreslår rådet at det opprettes et «Kirkens hus» i byen.

Løvstakksiden ønsker at Berge kirkelige fellesråd bedre skal synliggjøre hva kirken kan bety for folket og byen. Det ønsker ikke minst at barn og unge skal trives i menighetene og vil ha flere diakonstillinger.

Har lyttet

– Vi har lyttet til menighetsrådene. De aller fleste momentene de har løftet frem, er også med i Verdi- og måldokumentet, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

Han ser frem til debatten og samtalene på Fellesrådets møte onsdag kveld. Da skal Verdi- og måldokumentet meisles endelig ut.

– Jeg tror vi er på rett spor. Selv ønsker jeg å jobbe for at kirken kan bli mer synlig i byen. Vi har god kompetanse på det vi mener er viktig. Samtidig må vi hele tiden spørre oss om vi har riktige mål og om vi er konkrete nok, sier Asbjørn Vilkensen.

Han hilser en debatt velkommen og tror BKF er på rett spor. I Verdi- og måldokumentet har han selv pekt på noen overordnete områder. Han vil gjøre kirken og kirkens virksomhet mer synlig overfor bergenserne og de kommunale politikerne. Det gode samarbeidet med Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme skal styrkes. Dessuten vil han opprettholde og videreutvikle en drift som ivaretar Bergen kirkelige fellesråd og menighetenes løpende behov.

Løfter opp søndagen

Nygård menighetsråd ønsker å løfte opp søndagen og gudstjenesten som sentrum i menighetens liv. Sælen menighet vil ha informasjon om viktige saker tidligere ut slik at det er mulig å drøfte det skikkelig i menighetsrådet. Skjold menighet ber kirken ta godt vare på de ansatte, satse mer på mennesker og mindre på det materielle.

Olsvik menighetsråd ønsker seg to storsamlinger, en på dagtid for alle ansatte og en om kvelden for alle menighetsråd der deltakerne inspireres til å utvikle kirken videre.