Bønnerom til inspirasjon
Bønnerom til inspirasjon
BØNN: Bønnerommet er vakkert innredet.

Publisert 04. juli 2017 av Tor Kristiansen

Første Metodistkirke i Fyllingsdalen i Bergen har fått et eget bønnerom like ved menighetssalen. Det brukes regelmessig og er til inspirasjon for mange.

– Som prest kjenner jeg noen ganger at det er godt å finne et eget rom det er mulig å sette stille ned og ikke gjør noe annet enn å be. Vi er ofte så hektisk opptatt med det vi skal gjøre og med mennesker vi skal prate med. Her har bønnen fokus, forteller pastor Helle Maria Wolstad.

Hun har vært pastor i menigheten i fire år og trives godt i Bergen.

Bønnerommet ble innredet og innviet i fjor høst. Det brukes før og etter gudstjenestene og på stille kvelder i kirken. Er det dåp i gudstjenesten, kan gjerne bønnerommet bli brukt av dåpsfamilien mens de venter.

– Det er jo i Guds tjeneste vi arbeider. Bønnen forankrer det vi driver med i selve kirkens grunnlag. Uten Gud kommer vi ikke langt, sier Helle Maria.

– Hva betyr bønnen for deg?

– Det er det rommet vi går inn i når ting er vanskelige. Her kan vi fritt snakke med Gud. Vi vet at han er til stede. Stillheten er et godt sted å være, fordi Gud er der, sier Helle Maria Woldstad.