Motivert for å hjelpe byens menigheter
Motivert for å hjelpe byens menigheter
NYE LEDER: Vibecke H. Iden gleder seg til å begynne i Bergen kirkelige fellesråd.

Publisert 29. mai 2017 av Tor Kristiansen

Vibecke H. Iden er ansatt som administrasjonssjef i Bergen kirkelige fellesråd. Hun kommer fra en administrativ stilling ved Norges Handelshøyskole og tiltrer stillingen i august.

– Troen på Gud har alltid vært grunnleggende for meg og et bærende element i mitt liv. Den gir trygghet i møte med de utfordringer livet gir oss, sier Vibecke H. Iden.

Hun gleder seg til å arbeide i en kirkelig sammenheng. Da hun så utlysningen av stillingen som administrasjonssjef i Bergen kirkelige fellesråd, tenke hun at stillingsbeskrivelsen var en oppsummering av det hun har drevet med både med tanke på utdanning og yrkeserfaring.

Som administrasjonssjef får hun som hovedoppgaver å lede og utvikle kirkevergens kontor. Hun skal ha strategisk og administrativt ansvar for IKT i BKF, være sekretær og saksbehandler for fellesrådet og AU og ha ansvar for arkiv og kirketorget, BKFs ansikt utad.

Hun er i dag konstituert administrasjonssjef ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Fra Søreide

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg er vokst opp på Søreide i Bergen og har gått på Søreide barneskole, Rå ungdomsskole og Fana gymnas. Etter et år i Bergen Bank begynte jeg å studere. Jeg tok pedagogikk mellomfag ved Norsk Lærerakademi, nordisk mellomfag ved Universitetet i Bergen, kristendom grunnfag ved NLA og spesialpedagogikk 2. avdeling, forteller Vibecke.

Hun er gift, har tre voksne sønner, er 53 år gammel og bor i dag på Hop.

Etter ferdig utdannelse var hun lærer ved Danielsen videregående skole før hun ledet frivillighetsarbeidet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. De siste seks årene har hun ved knyttet til Handelshøyskolen.

– Hva gjør du ved NHH?

– Jeg holder øye med den daglige driften av instituttet og er utvalgssekretær for instituttstyret og arbeidsutvalget. Jeg har også vært sekretær for Senter for etikk og økonomi. Det er vanskelig å ramse opp alle de små og store oppgavene jeg har hånd om, sier Vibecke H. Iden.

Bærende søyler

– Hva tenker du om kirken?

– Kirke og religion er bærende søyler i vår kultur. Kirken har en viktig solle å spille i dagens samfunn. Den er under press fra mange kanter og det presset må den forholde seg til på en klok måte, sier Vibecke.

Hun var tidlig med i Ten Sing knyttet til KFUK/KFUM Ynglingen. De siste årene har hun vært med i Frikirken der sønnene har opplevd et verdifullt barne- og ungdomsarbeid.

– Jeg gleder meg til å bidra med min kunnskap og erfaring i Bergen kirkelige fellesråd og er motivert for å hjelpe byens menigheter. Jeg er glad i å arbeide i team og vet at jeg får mange gode medarbeidere sammen med meg. Der vi drar lasset sammen, kan vi få mye til, sier Vibecke H. Iden.