Musikkfest i Mariakirken
Musikkfest i Mariakirken
FEST: Karstein Askeland gleder seg over å spille orgel.

Publisert 31. mai 2017 av Tor Kristiansen

Mariafestdagene arrangeres i tiden 18. juni til 22. juni. Da blir det mulig å oppleve ulike typer konserter i den historiske kirken.

– Nylig ga jeg ut en CD som den tyske produsenten foreslo skulle speile tidligere tiders orgelmusikk-utøvelse i Mariakirken. Programideen, Orgelet som tidens speil, har jeg videreutviklet slik at Mariafestdagene også blir et speil av den musikkutøvelse Mariakirken har rommet gjennom tidene, opplyser Mariakirkens kantor Karstein Askeland.

Mariakirkens kantor, Karstein Askeland, åpner selv Mariafestdagene 18. juni klokken 20.00 med en orgelkonsert. Programmet speiler orgelmusikkutøvelsen i Mariakirken gjennom flere århundrer. Reformasjonesjubileet markeres med mektige verker over reformasjonskoraler, blant annet Regers koralfantasie over "Ein' feste Burg ist unser Gott".

Konsertene

19. juni klokken 20.00 Inspirert av engler i musikk og billedkunst. Det estiske ensemblet VOX ANGELORUM gir en konsert hvis program er inspirert av engler i musikk og billedkunst.

20. juni klokken 20.00 orgelkonsert med Shin-Young LEE. Orgelkonsert med et sjeldent talent: Shin-Young LEE (Sør-Korea/Frankrike) Et program fullt av poesi.

21. juni klokken 20.00 Strykekvartett i samklang med orgel. Strykekvartetten Ardente består av musikere fra Bergen. De spiller kvartetter av Haydn og Sjostakovitsj. I Gerard Bunks legende klinger Mariakirkens orgel sammen med kvartetten, en sjelden klangkombinasjon. Kvartetten består av Sverre Hallstein Oma, Øystein Salvesen, Jean Tørud og Kristin Kvam 

22. juni klokken 20.00 Ole Bull Kammerkor. O9 - ni klassiske korverk fra Palestrina til Whitacre. Ole Bull Kammerkor er et ganske ungt kor fra Bergen som under sin fremragende dirigent Jon Flydal Blickfeldt har opparbeidet høyt kunstnerisk nivå på kort tid. Her kan man høre kormusikk av Arvo Pärt og andre komponister fra vår egen tid, samt verk fra den tiden Mariakirken bare var 400 år gammel. Denne konserten er kammerkorets niende konsert

27. juni klokken 19.30 Russisk orgeltalent gir konsert i Mariakirken. Anastasiia Igoshina kommer fra Moskva. Hun er et av de virkelig store organisttalent i sin generasjon. Prisvinner fra flere internasjonale orgelkonkurranser.

Naturlig arena

– Mariakirken er en naturlig arena for historieformidling. Det er dokumentert at denne kirken hadde organist allerede i 1563. Instrumentene i Mariakirken ble skiftet ut i forbindelse med kirkerestaureringen 2010-15. På Weimbsorgelet spilles musikk fra fem ulike århundrer, forteller Karstein Askeland.

Vår koreansk-franske gjesteorganist viser instrumentets bredde gjennom et program der også senromantisk musikk utgjør flere tyngdepunkter. Klassiske strykekvartetter av to sentrale komponister blir å høre. En Elegi av Gerhard Bunk er mer for som en kuriositet å regne, men viser et Weimbs-orgel som klinger spesielt harmonisk i samspill med strykere.

Blant Mariakirkens mange kunstskatter er prekestolen med sine mange engler blant de best synlige. Våre baltiske venner vil fokusere på komponister som har latt seg inspirere av engler, ikke bare slike som er skåret ut i tre.

Ærer Luther

Vi får tro at Martin Luther, som henger noe mer bortgjemt fremst i nordre sideskip, også ville hatt glede av slike kunstneriske uttrykk. Hans egen kampsang, Vår Gud han er så fast en borg, får i alle fall en kraftfull presentasjon gjennom Max Regers fantasi over denne koralen.

– Katolikken Regers første koral- fantasi ble begynnelsen på en ny epoke i orgellitteraturen. I jubileums-året for reformasjonen gir denne og andre bearbeidede reformasjons-koraler profil til Mariafestdagene som et «speil», også av tiden før Mariakirken fikk egne instrumenter, påpeker Karstein Askeland.

Ser mer