Planer om nye urnefelt på Nygård kirkegård
Planer om nye urnefelt på Nygård kirkegård
PLANER: Her kommer nye urnefelt.

Publisert 31. mai 2017 av Tor Kristiansen

Det planlegges nå rehabilitering av området nedenfor Nygård kirke som er avsatt til formålet. Jorden er av en slik kvalitet at den må skiftes ut. Her blir det og en navnet minnelund.

Planene legges frem for Bergen kirkelige fellesråd på møtet i midten av juni.

– Vi vil vise Nygård menighet hvordan vi tenker at urnefeltene kan utformes. Vi må nok ta bort en del av rododendronhekken, men vi skal gjøre det pent. Samtidig vil vi få plass til en ny prosesjonsvei. Helt når vi kommer i gang og når vi blir ferdig med de nye urnefeltene er ennå ikke bestemt, sier gravplassjef Inghild Hareide Hansen.

Helt siden 2015 er det arbeidet med å rehabilitere Nygård kirkegård. Området lengst mot øst er nå fornyet. Nye veier er opparbeidet og alt er klart for å så plen.

Urnegraver er populært i denne bydelen. Det er ikke dybde i terrenget til kistegraver nedenfor kirken. Derfor er det satset på nye urnefelt.

Planen er at urnefeltene vil bli utstyrt med ny belysning, to nye vannposter og to nye uttak for strøm til gravtinere.

FORNYET: Den østre delen av kirkegården er nå rehabilitert.