Fastetid, angår det meg?
Fastetid, angår det meg?

Publisert 16. februar 2018 av Karoline Rossgård Salhus

Hva med å avstå fra noe, for å komme nærmere Gud og høre hans stemme?

 

 

I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden, men man kan også gjøre litt mer ut av det ... Hva med å avstå fra noe, for å komme nærmere Gud og høre hans stemme?

 

Les mer: Gudstjenester søndag 18. febr

 

Her er noen tips til hva en kan gjøre i hverdagen for å markere fastetiden:

 

• Kirkens Nødhjelp har en fasteaksjon hvert år som fokuserer på hvordan vi kan bidra økonomisk til å forbedre andres levekår. Vi kan ha en fastebøsse i hjemmet som vi kan gi penger i. Gjør det konkret for barna, vis hva pengene er verdt.


• Du kan oppsøke ro og stillhet. Faste kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, internett, musikk, – det som blir bakgrunnsstøy, for å komme inn på den bølgelengden der du fornemmer Guds stemme. Og kanskje oppdager du at det ut av stillheten fødes ord som gir liv. Du inviteres til å leve for Guds ansikt i bønn!


• Gi fasten ditt eget innhold! Sett deg et fasteforsett som sparer miljøet, helsen og lommeboka. Du kan gi noe av overskuddet til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Her er noen eksempler:

Shopping-stopp, avhold fra alkohol, avhold fra godterier, mindre bruk av bil.

Hentet fra kirken.no

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: kirken.no