en-USsv-SEnb-NOfi-FIse-NOnn-NO
Ledige stillinger

DIAKON I HAUKÅS OG YTRE ARNA MENIGHETER 100 % NYOPPRETTET STILLING

DIAKON I HAUKÅS OG YTRE ARNA MENIGHETER 100 % NYOPPRETTET STILLING

STILLING MED SAKSNUMMER 14/115.

Bergen kirkelige fellesråd har fått tildelt offentlige midler til opprettelse av diakonstilling, og det er derfor ledig nyopprettet og fast 100 % stilling som diakon, fordelt likt mellom Haukås og Ytre Arna.

OM HAUKÅS
Haukås nærkirke er Åsane menighet sitt arbeid i Åsane nord, d.v.s. Breistein, Haukås, Almås og Hylkje. Området vil i de kommende år oppleve en massiv utbygging med flere tusen nye boenheter. Haukås nærkirke har for tiden gudstjenester en gang i måneden på Haukås skole, og har sitt eget konfirmantopplegg. Nærkirken samarbeider tett med Haukås indremisjon om barne- og ungdomsarbeidet. Det er planer om å bygge kirke i området.

Arbeidet i nærkirken blir ledet av en egen nærkirkekomité, og dagens bemanning er en nærkirkeprest i 30 % stilling, en konfirmantansvarlig i 10 % stilling samt 20 % prosjektstilling som diakoniarbeider (utgår ved tilsetting av denne stillingen).

OM YTRE ARNA
«Fabrikkstaden Ytre Arna» er et tidligere industrisamfunn som vokste frem i takt med utbyggingen av Arne Fabrikker. I dag er Ytre Arna et samfunn med mindre industri, men med mye historie, en sterk lokal identitet og et rikt kulturliv. I Bergen kommune sine levekårs-undersøkelser utmerker Ytre Arna seg med større sosiale utfordringer enn de fleste andre områder i Bergen. Ytre Arna
har også asylmottak.

Ytre Arna menighet har gudstjeneste, vanligvis annenhver søndag, med et eget konfirmantarbeid (som bygger på U-Alpha). De har to kor, dåpsopplæringsarbeid, cellegrupper og ellers et tett samarbeid med Haugland og Ytre Arna indremisjon. Menigheten driver også Noa åpen barnehage. Menigheten har sokneprest, musikkressurs på ca. 50 %, administrasjonsleder/frivillighetskoordinator i

90 % stilling, samt kirketjener i 50 % stilling. Dagens prosjektstilling i 20 % som diakoniarbeider utgår ved tilsetting av denne stillingen. Menighetskontoret er felles med Arna menighet i Indre Arna.

 

Les meir..

KANTOR I LANDÅS MENIGHET 70 % FAST STILLING

KANTOR I LANDÅS MENIGHET 70 % FAST STILLING

STILLING MED SAKSNUMMER 14/114.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig stilling som kantor i 70 % i Landås menighet.
I bydelen Landås bor det mellom seks og syv tusen mennesker, og menigheten har
ca. 4800 medlemmer.

Menigheten har mange barnefamilier. Vi har barnekor, familiekor, gitarklubb, flere barnekor, speider, søndagsskole, åpen barnehage m.m. I tillegg kommer de mange studentene som bor i området. Landås er ett sokn med en kirke. Landås menighet har mange engasjerte frivillige medarbeidere, som tar ansvar for mye av barne - og ungdomsarbeidet i menigheten. Landås har et rikt musikkliv og vi ønsker en kantor som aktivt legger til rette for at det musikalske livet i større grad kan involveres i gudstjeneste- og menighetslivet.

Les meir..

KANTOR I ÅSANE MENIGHET 100 % FAST STILLING

KANTOR I ÅSANE MENIGHET 100 % FAST STILLING

STILLING MED SAKSNUMMER 14/113.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig stilling som kantor i 100 % stilling i Åsane menighet, Bergen. Åsane er en bydel nord i Bergen. Åsane menighet er en av landets største menigheter med ca. 18.000 medlemmer.

Menigheten har to kirker med gode orgler, flere pianoer og et flygel. Åsane kirke er en moderne arbeidskirke fra 1993, med et kirkerom som rommer 350/600, i tillegg til store menighetslokaler. Åsane gamle kirke ligger ved gravplassen vel en kilometer lenger nord hvor de fleste vigsler og begravelser forrettes. Menigheten har også gudstjenester på Haukås skole og Flaktveit skole.

Les meir..
23. april 2014 | Logg inn | Powered by Agrando